Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego

Kontynuacją wątków eksponowanych na wystawie są działania towarzyszące o charakterze informacyjno-dydaktycznym, które promują dziedzictwo kulturowe regionu. W ich ramach zaplanowano wykład, w którym o wartości merytorycznej zbioru jako źródła wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego, kultury duchowej i materialnej ludności wiejskiej opowie kulturoznawca i folklorystka dr hab. Teresa Smolińska, profesor Uniwersytetu Opolskiego.


Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego.
Przykład lokalnej społeczności z okolic Góry Świętej Anny

Wykład prof. dr hab. Teresy Smolińskiej

Data: 17 października

Godzina: 12:00

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Share Post :

Skip to content