Oleszka 2021

Kontynuujemy dzieło Franciszka Lepicha…

Wystawie towarzyszyła wyjątkowa sesja fotograficzna o wydźwięku społecznym. Artysta fotografik Sławoj Dubiel – udał się bowiem do wsi, w których zdjęcia robił Franciszek Lepich, czyli do Oleszki, Jasionej i Żyrowej, by sfotografować ich współczesnych mieszkańców – osoby często spokrewnione z bohaterami archiwalnych fotografii – w konwencji właściwej dla Lepichowych czasów. Swoje zdjęcia wykonał historyczną już techniką, używając wielkoformatowego aparatu skrzynkowego z lat 20. XX wieku i klisz z emulsją światłoczułą, podobnych do tych, jakimi posługiwał się Lepich – autor wystawowych fotografii. Sesja zakładała wykonanie docelowo 50 portretów, wywołanie negatywów, ich zeskanowanie i przygotowanie do publikacji multimedialnej. Gotowe fotografie zostaną pokazane i omówione podczas spotkania zorganizowanego w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie w dniu 9 października 2021 r. o godzinie 12.00 w Muzeum Wsi Opolskiej.

W tym samym czasie zostaną one również udostępnione na stronie internetowej wystawy www.franciszeklepich.pl, w zakładce Oleszka 2021

Szukajcie ich tutaj od 9 października 2021 r. !

Oleszka 2021
Logotypy

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego
i ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Skip to content