Kontakt

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

ul. Wrocławska 174,
45-835 Opole
Tel./Fax: 77 457 23 49, 77 474 30 21,

e-mail: kontakt@franciszeklepich.pl
www: www.muzeumwsiopolskiej.pl

60 Lecie Mwo
Logotypy

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego
i ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Skip to content