Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

po raz kolejny sięgamy do dziedziny, którą już niejednokrotnie eksplorowaliśmy – do dawnej fotografii i do świata odtwarzanego przez poszczególne zdjęcia.
Tym razem zapraszamy do obejrzenia wystawy, której założeniem jest pokazanie niewielkiej, niestety, części archiwum fotograficznego stworzonego przez Franciszka Lepicha (1909–2000) – fotografa amatora z Oleszki, działającego w latach 20. 30. i 40. XX wieku. Zdjęcia wybrane na tę wystawę zostały ujęte w kilku blokach tema- tycznych, przedstawiających życie dawnych mieszkańców Oleszki, Żyrowej i Jasionej. Walory tych fotografii są nie do przecenienia. Chodzi tu zwłaszcza o ich głęboki autentyzm oraz szereg uwiecznionych na nich detali i sytuacji, które przybliżają nam realia życia Ślązaków przed niemal stu laty. Zatem warto przyjrzeć się z uwagą poszczegól- nym osobom, ich ubiorom, pobliskim przedmiotom, zajęciom, którym się oddają, oraz ich otoczeniu.
Wystaw o podobnej treści było w polskim muzealnictwie w ostatnich latach niemało. Jest jednak coś, co różni nasze przedsięwzięcie od innych, gdy się pominie oczywisty aspekt regionalny i czasowy. Tym czymś jest wielowąt- kowość towarzyszących mu działań, które przeplatają się między sobą, tworząc w końcowym efekcie kompleksowe dzieło. Tak więc wystawie towarzyszy dedykowana jej strona internetowa oraz film dokumentalny przedstawiający „bohaterów” wystawy – tych z przeszłości i tych współczesnych.

Plakat wystawy "Sąsiedzi od narodzin aż po śmierć"

Współczesnych, bo jednym z ważniejszych działań towarzyszących wystawie będą sesje fotograficzne, podczas których do zdjęć zapozują dzisiejsi mieszkańcy Oleszki, Żyrowej i Jasionej, w tym wielu potomków osób uwiecznionych na fotografiach Lepicha. Zaplanowano spotkania i seminaria o charakterze informacyjno-edukacyjnym, powiązane z wystawą i promujące dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny. Tło muzyczne wystawy stanowić będą autentyczne utwory i pieśni ludowe zarejestrowane w 1913 roku na Śląsku Opolskim. Zostaną one wykonane we współczesnej aranżacji przez zespół muzyczny Zaginione Archiwum.

Zapraszając Państwa do zapoznania się z katalogiem wystawy „Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki”, pragnę podziękować tym wszystkim, którzy się do niej przyczynili. Z pewnością najważniejszą osobą w tym gronie jest kuratorka wystawy Pani Magdalena Górniak-Bardzik. Jej pomysły, deter- minacja i zaangażowanie doprowadziły do finału, który sami możecie Państwo ocenić. Wystawa by się nie odbyła, gdyby nie Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” z Żyrowej, które zaopiekowało się fotografiami Franciszka Lepicha i którego członkowie nadzwyczaj aktywnie włączyli się do akcji identyfikowania zawartości poszczególnych foto- grafii. Profesjonalnym przygotowaniem zdjęć oraz realizacją dokumentalnego filmu, a także organizacją współczes- nych sesji fotograficznych zajęła się Fundacja 2.8. Wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu wystawy i działań towarzyszących zapewniła Pani Profesor Teresa Smolińska i Pan Profesor Marek Szyryk, którym w tym miejscu składam serdeczne podziękowania. O kształcie plastycznym wystawy zadecydowała koncepcja Marka Krajewskie- go, zakładająca użycie minimalnych środków w celu uzyskania maksymalnie silnego efektu.
Na koniec pragnę podziękować Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Zarządowi Województwa Opolskiego za przyznanie środków finansowych na nasz projekt, a pracownikom Narodowego In- stytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków za pomoc i nadzór nad jego realizacją.
Zapraszam do świata, który został odtworzony dla Państwa dzięki wystawie „Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki”.

Jarosław Gałęza
dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Logotypy

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego
i ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Skip to content