Pokaz filmu dokumentalnego

Integralną częścią wystawy jest film poświęcony odnalezionym fotografiom i ich twórcy. Ukazano w nim i scharakteryzowano wyjątkowo cenny pod względem zarówno etnograficznym, historycznym, socjologicznym, jak i fotograficzno-technicznym dorobek Franciszka Lepicha. Fotografa amatora w filmie wspominają jego dzieci – syn Berthold i córka Bronisława. O wartości merytorycznej zbioru jako źródła wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego, kultury duchowej i materialnej ludności wiejskiej opowiada kulturoznawca i folklorystka dr hab. Teresa Smolińska, profesor Uniwersytetu Opolskiego, natomiast prof. dr hab. Marek Szyryk, artysta fotografik i wykładowca w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, omawia wartość historyczną zachowanego zbioru szklanych negatywów, akcentując przy tym walory artystyczne i techniczne prezentowanych fotografii. Realizatorem filmu jest Sławomir Mielnik.


Tytuł:
Sąsiedzi
Od narodzin aż po śmierć
Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki

Realizator: Sławomir Mielnik

Data: 17 września 2021 r

Godzina: 17:00

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Share Post :

Skip to content